Discussion:
Hvad hedder det svenske flag?
(for gammel til at besvare)
ersen
2004-07-28 17:23:17 UTC
Permalink
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det svenske
flag?
Herluf Holdt, 3140
2004-07-28 17:46:15 UTC
Permalink
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det
svenske flag?
(Dannebrog).

Mig bekendt har det ikke et særligt tilnavn.
Det hedder blot "Sveriges flagga".

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_flaggan
--
Med venlig hilsen Herluf Holdt
ML-78
2004-07-28 17:54:30 UTC
Permalink
Post by Herluf Holdt, 3140
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det
svenske flag?
(Dannebrog).
Mig bekendt har det ikke et særligt tilnavn.
Det hedder blot "Sveriges flagga".
Jeg synes vi skal kalde det Svennebrog.


ML-78
Bertel Lund Hansen
2004-07-28 18:04:11 UTC
Permalink
Post by ML-78
Jeg synes vi skal kalde det Svennebrog.
Hvad synes svenskerne?

(Og det burde nok være "Sverrebrog")
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
Torsten Poulin
2004-07-28 18:31:43 UTC
Permalink
Post by ML-78
Jeg synes vi skal kalde det Svennebrog.
Også selv om dan(ne)- i Dannebrog formentlig ikke betyder dansk,
men rød? Kan vi ikke finde et obskurt ord der betyder blå?
--
Torsten
Herluf Holdt, 3140
2004-07-28 18:49:48 UTC
Permalink
Post by Torsten Poulin
Post by ML-78
Jeg synes vi skal kalde det Svennebrog.
Også selv om dan(ne)- i Dannebrog formentlig ikke betyder
dansk, men rød? [...]
Øv. Sikken kedelig etymologi. Rødbroget som en jysk rød hest
med hvid blis og hvide sokker. (Frit plukket fra etymologisk
ordbog, DEO).

Jeg kan bedre lide etymologien for "dane-" og "danne-"
(i sammensætninger), men det er altså helt forkert?
--
Med venlig hilsen Herluf Holdt
Torsten Poulin
2004-07-28 21:29:50 UTC
Permalink
Post by Herluf Holdt, 3140
Øv. Sikken kedelig etymologi. Rødbroget som en jysk rød hest
med hvid blis og hvide sokker. (Frit plukket fra etymologisk
ordbog, DEO).
Jeg kan bedre lide etymologien for "dane-" og "danne-"
(i sammensætninger), men det er altså helt forkert?
DOF har "dannemand" af middelnedertysk "dônde man", 'en
Mand, der handler, som han bør', eller en sammentrækning af
oldnordisk "dugandi maðr", 'en duende, det er duelig Mand'. Om
"Dan(n)ebrog(e)" skriver den at det enten er en sammensætning
af "Dane" eller frisisk "dan", 'rødbroget', og "broge", 'et
Stykke farvet Klæde'. Den skriver også at jysk og ældre dansk har
"dannebroget" i betydningen rødbroget og rød- og hvidstribet.

Om "Dane", som den anfører rettere burde være "Dan", skriver den
at det er en poetisk, ny entalsform af oldnordisk "danir" (m. pl.).
"Danner-" skriver den er "et uheldigt, poetisk Forsøg paa
at danne en mere kraftigt klingende, højstemt Form for
Nationsbetegnelsen Dane-".

Om "dannebrog" skriver NDO86 at første led vist er beslægtet med
frisisk "dan", 'rødfarvet'.

Dens etymologi for "dannemand" er middeldansk "dandeman",
oldislandsk "dándismaðr". Første led måske fra nedertysk "donde"
som er præs. part. af "don", 'gøre'. Den sammenligner med verbet
"danne", som er afledt af det forældede adjektiv "dan", der er
lånt fra nedertysk "dan", 'gjort', perf. part. af "don". En
google-søgning på "dándismaðr" giver i øvrigt intet resultat.

Dannevirke indeholder derimod, ifølge NDO86, en gen. pl. af
folkenavnet daner. Hvis jeg ellers husker rigtigt bøjes det
"dani" (nom. sg.), "dana" (gen./dat./akk. sg.), "danir" (nom.
pl.), "dana" (gen. pl.), "dönum" (dat. pl.) og "dani" (akk. pl.)
i ubestemt form. Dannevirke må så være "Danavirki" på oldislandsk
og det er da også tilfældet.

Og så er der selvfølgelig "danefæ", svarende til oldislandsk
"dánarfé"¹, hvor første led er gen. af "dán", 'død'. Det er
beslægtet med "dáinn", 'dåne', af "deyja", 'dø'.


¹ Her var søreme et eksempel på islandsk -ar <> dansk -e. Thomas
Widmanns "RøgEvig" for "ReykjA(R)vík" i en anden tråd er åbenbart
ikke så tosset endda.
--
Torsten
Per Rønne
2004-07-29 03:27:44 UTC
Permalink
Post by Torsten Poulin
DOF har "dannemand" af middelnedertysk "dônde man", 'en
Mand, der handler, som han bør', eller en sammentrækning af
oldnordisk "dugandi ma›r", 'en duende, det er duelig Mand'.
Tror du slet ikke udbredelsen har det fjerneste at gøre med at det lyder
som om det har noget med »danerne« at gøre?
--
Per Erik Rønne
Torsten Poulin
2004-07-29 08:31:10 UTC
Permalink
Post by Per Rønne
DOF har "dannemand" [...]
Tror du slet ikke udbredelsen har det fjerneste at gøre med at
det lyder som om det har noget med »danerne« at gøre?
Det ved jeg ikke noget om, men det er da ganske tænkeligt at
mange umiddelbart opfatter førsteleddet sådan. Der er dog ikke
tvivl om at de i så fald tager fejl. Ældre former med "dande-" er
belagt, og ikke bare i dansk.

Et opslag i SAOB bekræfter at ordet også kendes i svensk som
"danneman". Der står blandt andet: "(numera föga br. utom i
arkaiserende framställing) förträfflig, duglig, hederlig,
ärlig, redbar, rättrådig, rättskaffens, aktad, ansedd man eller
medborgare [...]; ofta i förb. tro (dvs. trofast, redbar)
danneman."

Der gives nogle ældre eksempler. Bland andet:

Oc bediom .. alle dandemen högha oc laaga atj retvisonne
bestondige waren

(När svenskarna) nu i wår tijd komme til fremmende folk,
blifwe the wäl vndfångne, och kalles Swenske dannemän

Om etymologien står der at det kommer af "danne" og "man"; jf.
fornsvensk "donde (dande) man", svensk dialekt "danneman", ældre
dansk "dandeman", dansk "danneman" (sic!) og islandsk "dándi
maðr".

Om etymologien af "danne" skriver SAOB at fornsvensk havde former
som "donde", "dondes", "dande", "dandes", "danne" med flere, der
modsvarer middeldansk "dande", "dades", "dondæ" og oldislandsk og
islandsk "dándi". Af middelnedertysk "donde", præsens participium
af "don", 'gøre', der svarer til tysk "tun" osv. Der sammenlignes
også med middelnederlandsk "doende", 'driftig', 'virksom', og med
oldhøjtysk "tenti".

SAOB kender også til "dannekvinna" (og fornsvensk "dande
husfru"), "dannefolk" (af "dandeszfolck"), "dannehem",
"dannejungfru", "dannesläkt", "dannesven" og sikkert adskilligt
flere.
--
Torsten
Ole Andersen
2004-07-29 21:08:41 UTC
Permalink
Post by Torsten Poulin
DOF har "dannemand" af middelnedertysk "dônde man", 'en
Mand, der handler, som han bør', eller en sammentrækning af
oldnordisk "dugandi maðr", 'en duende, det er duelig Mand'.
I tilfældet oberstinde Dannemand* ser vi vel et ordspil i anledning af
forholdet til kongen?

*) http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/483/
--
Ole Andersen, Copenhagen, Denmark * http://palnatoke.org
I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.
- Walt Whitman, poet (1819-1892)
kvaerulant
2004-07-28 19:27:49 UTC
Permalink
Post by Torsten Poulin
Post by ML-78
Jeg synes vi skal kalde det Svennebrog.
Også selv om dan(ne)- i Dannebrog formentlig ikke betyder dansk,
men rød? Kan vi ikke finde et obskurt ord der betyder blå?
Denne formodning må være forkert,
da det røde stof i det pågældende eksempel er
et godt farvet stof. Det var svært at farve stof rødt.
Ole Andersen
2004-07-28 19:55:09 UTC
Permalink
Post by kvaerulant
Denne formodning må være forkert,
da det røde stof i det pågældende eksempel er
et godt farvet stof. Det var svært at farve stof rødt.
Nu vrøvler du igen, Peter.
Plantefarvning er ikke svært. Det kan være besværligt og lugte
ubehageligt, men svært er det ikke.
Hvad farver angår, er http://home.worldonline.dk/omalchau/plantefa.htm
nok så oplysende.
--
Ole Andersen, Copenhagen, Denmark * http://palnatoke.org
Thesis #54: In most cases, neither conversation is going very well.
Almost invariably, the cause of failure can be traced to obsolete
notions of command and control. - Cluetrain Manifesto
kvaerulant
2004-07-31 06:46:15 UTC
Permalink
Post by Ole Andersen
Post by kvaerulant
Denne formodning må være forkert,
da det røde stof i det pågældende eksempel er
et godt farvet stof. Det var svært at farve stof rødt.
Nu vrøvler du igen, Peter.
Plantefarvning er ikke svært. Det kan være besværligt og lugte
ubehageligt, men svært er det ikke.
Hvad farver angår, er http://home.worldonline.dk/omalchau/plantefa.htm
nok så oplysende.
Nu er det altså mig som har ret.
Det røde som omtales på dit link kan ikke have været rigtigt rødt.
da man først i 1700 taltet opdagede
at man kunne frave rødt med et bestemt stykke af ørnebegnens rod.
Men der skulle mange bregner til.
Ole Andersen
2004-07-31 08:16:34 UTC
Permalink
Post by kvaerulant
Det røde som omtales på dit link kan ikke have været rigtigt rødt.
da man først i 1700 taltet opdagede
at man kunne frave rødt med et bestemt stykke af ørnebegnens rod.
På billedet Loading Image... ses en rød,
som lader til at være fremstillet med kraprod, se
http://www.vikingegaard.dk/plantefarvning.htm

Af Salmonsen fremgår det at krap allerede i oldtiden blev brugt til
farvning: http://www.lysator.liu.se/runeberg/salmonsen/2/1/0545.html
(artiklen om alizarin).
--
Ole Andersen, Copenhagen, Denmark * http://palnatoke.org
No sport is less organized than Calvinball! - Hobbes
Bertel Lund Hansen
2004-07-31 09:53:17 UTC
Permalink
Post by Ole Andersen
På billedet http://www.vikingegaard.dk/images/garnmhvid.jpg ses en rød,
som lader til at være fremstillet med kraprod
"Kraprød" er da også en generisk betegnelse for en kraftig rød
farve omend sjældent brugt.

Den røde farve på billedet svarer til de vikingedragter jeg har
set på et arbejdende vikingemuseum (har glemt hvor - et sted i
Danmark, vist på Sjælland).

PS. Det er en meget flot, rød farve.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
Ruth Nielsen
2004-07-31 19:30:40 UTC
Permalink
"Bertel Lund Hansen" skrev i en meddelelse
Post by Bertel Lund Hansen
På billedet ses en rød,
som lader til at være fremstillet med kraprod
"Kraprød" er da også en generisk betegnelse for en kraftig rød
farve omend sjældent brugt.
Den røde farve på billedet svarer til de vikingedragter jeg har
set på et arbejdende vikingemuseum (har glemt hvor - et sted i
Danmark, vist på Sjælland).
PS. Det er en meget flot, rød farve.
Og samtidig med vikingetiden talte man i Byzans om de purpurfødte,
nemlig kejseren og hans børn. Og det var da så vidt jeg ved, fordi
kejseren bar purpurfarvet kåbe.

Men måske har vikingernes røde farve været mere "rigtig" rød.
Purpur har jo et skær af violet.

Ruth
Froggy
2004-08-09 16:06:18 UTC
Permalink
kvaerulant wrote:
[klip]
Post by kvaerulant
Nu er det altså mig som har ret.
Det røde som omtales på dit link kan ikke have været rigtigt rødt.
da man først i 1700 taltet opdagede
at man kunne frave rødt med et bestemt stykke af ørnebegnens rod.
Men der skulle mange bregner til.
- og det har formentlig først langt senere været muligt at få fat i den
mexikanske kaktus-skjoldlus, som giver en endnu mere intens (men knapt
så gullig) rød farve.
Den hedder noget i retning af Cochenille - det er vist ikke rigtigt
stavet, og min gamle opskriftsbog er pakket ned lige p.t.
--
Froggy
--------------------------------------------------
Det er bedre at være en optimist, der tager fejl,
end at være en pessimist, der har ret...
c***@mail-online.dk
2013-11-26 11:04:43 UTC
Permalink
Post by Ole Andersen
Post by kvaerulant
Denne formodning må være forkert,
da det røde stof i det pågældende eksempel er
et godt farvet stof. Det var svært at farve stof rødt.
Nu vrøvler du igen, Peter.
Plantefarvning er ikke svært. Det kan være besværligt og lugte
ubehageligt, men svært er det ikke.
Hvad farver angår, er http://home.worldonline.dk/omalchau/plantefa.htm
nok så oplysende.
der fandtes ingen almindelig rød farve fra planter i norden der findes assiatiske plante farver der laver rød. man brugte tis ;) så helt vrøvl er det ikke
Post by Ole Andersen
--
Ole Andersen, Copenhagen, Denmark * http://palnatoke.org
Thesis #54: In most cases, neither conversation is going very well.
Almost invariably, the cause of failure can be traced to obsolete
notions of command and control. - Cluetrain Manifesto
Bertel Lund Hansen
2013-11-27 08:23:08 UTC
Permalink
Post by c***@mail-online.dk
der fandtes ingen almindelig rød farve fra planter i norden der
findes assiatiske plante farver der laver rød.
Krap giver en flot, rød farve. Det er ganske rigtigt en asiatisk
plante. Og jeg har selv farvet stof og garn, og det er ikke
svært.

http://nidaros-handel.dk/plantefarver-41/krap-rod-finskaaret-p206
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ http://fiduso.dk/
f***@gmail.com
2020-02-25 13:43:34 UTC
Permalink
Post by ML-78
Post by Herluf Holdt, 3140
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det
svenske flag?
(Dannebrog).
Mig bekendt har det ikke et særligt tilnavn.
Det hedder blot "Sveriges flagga".
Jeg synes vi skal kalde det Svennebrog.
ML-78
Bertel Lund Hansen
2020-02-25 15:06:29 UTC
Permalink
Post by ML-78
Jeg synes vi skal kalde det Svennebrog.
Det er ikke så godt. "Brog" betød "rød" dengang vores flag fik
sit navn (og "Danne" betød "dug" - altså: "rødt klæde").

I dag har vi "broget" der nu betyder "mangefarvet" (eller måske
blot "flerfarvet" jf. "sortbroget").

Vi må nok hellere lade det være op til svenskerne hvad de vil
kalde deres flag.

"Union Jack" betyder "unionens gøs", og en gøs er det lille flag
et krigsskib fører i forstavnen.

"Le (drapeau) tricolore" svarer sådan set helt til "Dannebrog"
(det trefarvede klæde). I øvrigt fortæller

https://da.wikipedia.org/wiki/Tricoloren

at både det armenske, det italienske og det russiske flag hedder
"trikolore" på deres eget sprog.
--
/Bertel
Martin Larsen
2020-02-25 15:25:54 UTC
Permalink
Post by Bertel Lund Hansen
(og "Danne" betød "dug" - altså: "rødt klæde").
Virkelig?

Jeg har altid troet at danne- var det samme som Dan- i Danmark. Altså
danernes flag.
--
tv4ever.dk
bedrevejr.dk
Bertel Lund Hansen
2020-02-25 16:08:29 UTC
Permalink
Post by Martin Larsen
Post by Bertel Lund Hansen
(og "Danne" betød "dug" - altså: "rødt klæde").
Virkelig?
Jep.
Post by Martin Larsen
Jeg har altid troet at danne- var det samme som Dan- i Danmark. Altså
danernes flag.
Det er en almindelig misforståelse. Her spolerer jeg flere
illusioner:

"Dannemand" betyder "duende mand" (dygtig mand) og har heller
intet med "Danmark" at gøre. I "danefæ/danekræ" er "dane" i
familie med "dåne/dø", så det er dødt materiale/døde dyr.

Og der har ikke fandtes en konge af Danmark der hed Dan. "Dan"
betyder "fladlænder" (eller fladlændinge), så Danmark betyder
"fladlændernes land". Og det skyldes som bekendt de mange
landstrygere.
--
/Bertel
Poul E. Jørgensen
2020-02-26 11:21:53 UTC
Permalink
Post by Bertel Lund Hansen
"Dannemand" betyder "duende mand" (dygtig mand) og har heller
intet med "Danmark" at gøre. I "danefæ/danekræ" er "dane" i
familie med "dåne/dø", så det er dødt materiale/døde dyr.
Fæ havde i gammeldansk en videre betydning end dyr. Det kunne betyde
ejendom eller gods. Det er denne betydning vi finder i danefæ.
Nogle kender måske vendingen 'liggende fæ', som betyder 'ikke flyttelig
ejendom'.

I øvrigt er ordet fæ et vanvittig interessant ord.
Etymologisk er det beslægtet med latin pecu = kvæg. Ved den germanske
lydforskydning bliver p til f og k til h, så vi får germansk fehu. På
gotisk har vi fæhu (skrevet faíhu), på oldhøjtysk fihu, fehu, der svarer
til nutysk Vieh (= kvæg), og i nordisk fê.

Det latinske pecu genfinder vi i substantivet pecunia = penge, hvorfor
det ikke undrer at gotisk fæhu også betyder noget lignende.

På angelsaksisk får vi feoh = kvæg, ejendom, der ender i nyengelsk fee.
De dette i ældre tid også kunne betyde 'et len', er det muligvis
påvirket af fransk fief = et len.
PS: Fransk fief er faktisk lån fra oldtysk fihu. Sådan kan linjerne gå
på kryds og tværs.
--
Fjern Z hvis du svarer pr. e-mail.
Remove the Z if replying by e-mail.
weis
2020-02-25 20:25:11 UTC
Permalink
Post by Bertel Lund Hansen
Post by ML-78
Jeg synes vi skal kalde det Svennebrog.
Det er ikke så godt. "Brog" betød "rød" dengang vores flag fik
sit navn (og "Danne" betød "dug" - altså: "rødt klæde").
Lige som i Regnar Lodrød?
Poul E. Jørgensen
2020-02-26 11:24:56 UTC
Permalink
Post by weis
Post by Bertel Lund Hansen
Post by ML-78
Jeg synes vi skal kalde det Svennebrog.
Det er ikke så godt. "Brog" betød "rød" dengang vores flag fik
sit navn (og "Danne" betød "dug" - altså: "rødt klæde").
Lige som i Regnar Lodrød?
Nej, brog = klæde. Sml. engelsk breeches.

Altså Regnar lodden-klæde.
--
Fjern Z hvis du svarer pr. e-mail.
Remove the Z if replying by e-mail.
Peter Loumann
2020-02-25 20:55:01 UTC
Permalink
Post by Bertel Lund Hansen
"Brog" betød "rød" dengang vores flag fik
sit navn (og "Danne" betød "dug" - altså: "rødt klæde").
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=dannebrog&entry_id=11008357

" første led vistnok et til frisisk dan 'rødfarvet' svarende ord, sidste
led substantivet brog 'tøjstykke'"
--
pl
Nu skal piben have en anden lyd. I tre drønnerter skal danne verdens
fineste trio!
Bertel Lund Hansen
2020-02-26 08:22:51 UTC
Permalink
Post by Peter Loumann
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=dannebrog&entry_id=11008357
" første led vistnok et til frisisk dan 'rødfarvet' svarende ord, sidste
led substantivet brog 'tøjstykke'"
Hvad søren! Jeg var så sikker i min sag, men det ser ud til at
jeg har fået vendt op og ned på det.

Men pointen - at "danne" ikke har med "Danmark" at gøre, holder
dog stik.
--
/Bertel
Peter Loumann
2004-07-28 18:10:39 UTC
Permalink
Post by Herluf Holdt, 3140
Mig bekendt har det ikke et særligt tilnavn.
Det hedder blot "Sveriges flagga".
Jeg tror ikke i almindelighed at nationaflag har navne. Lige nu kan
jeg kun komme i tanke om Union Jack, Stars and Stripes og Tricoloren
...
--
hilsen pl (peloda hos tiscali her i landet)
http://huse-i-naestved.dk
Thomas Thorsen
2004-07-28 20:01:12 UTC
Permalink
Post by Peter Loumann
Jeg tror ikke i almindelighed at nationaflag har navne. Lige nu kan
jeg kun komme i tanke om Union Jack, Stars and Stripes og Tricoloren
Der er en del der har særlige navne eller tilnavne, men de fleste har
vist ikke.

http://www.crwflags.com/fotw/flags/flagnick.html
--
Thomas Thorsen
Peter Loumann
2004-07-28 20:26:58 UTC
Permalink
Post by Thomas Thorsen
Post by Peter Loumann
Jeg tror ikke i almindelighed at nationaflag har navne. Lige nu kan
jeg kun komme i tanke om Union Jack, Stars and Stripes og Tricoloren
Der er en del der har særlige navne eller tilnavne, men de fleste har
vist ikke.
http://www.crwflags.com/fotw/flags/flagnick.html
Fint link. Jeg tror de færreste af dem bruges i tilnærmelsesvis samme
grad som Dannebrog. Jeg har aldrig hørt en tysker omtale
nationalflaget som Schwarz-Rot-Gold, altså som navn, kun som
beskrivelse i modsætning til (Schwarz-)Rot-Weiß.

I det hele taget er danskernes forhold til nationalflaget egen. Det
giver tit anledning til undren hos udlændinge og tolkes vist også tit
som udtryk for demonstrativ nationalisme - vist med rette.
--
hilsen pl (peloda hos tiscali her i landet)
http://huse-i-naestved.dk
Per Rønne
2004-07-29 03:27:47 UTC
Permalink
Post by Peter Loumann
I det hele taget er danskernes forhold til nationalflaget egen. Det
giver tit anledning til undren hos udlændinge og tolkes vist også tit
som udtryk for demonstrativ nationalisme - vist med rette.
Hvorfor sammenblandes ordene »nationalisme«, et ord der altid er
negativt ladet, så tit med ordet »nationalfølelse«?

For mig er nationalisme noget der giver sig udtryk i militarisme og lyst
til militære erobringer. Mens nationalfølelse er noget med national
identitet.
--
Per Erik Rønne
Jens Brix Christiansen
2004-07-29 19:39:52 UTC
Permalink
Post by Per Rønne
Hvorfor sammenblandes ordene »nationalisme«, et ord der altid er
negativt ladet, så tit med ordet »nationalfølelse«?
For mig er nationalisme noget der giver sig udtryk i militarisme og lyst
til militære erobringer. Mens nationalfølelse er noget med national
identitet.
Det er en udmærket skelnen, også selv om din første definition mere
ligner det jeg ville kalde chauvinisme.

Jeg er selv erklæret antinationalist, men det forhindrer ikke at jeg i
visse sammenhænge forholder mig positivt til moderat doseret
nationalfølelse.
Peter Loumann
2004-07-29 19:54:38 UTC
Permalink
Post by Jens Brix Christiansen
Post by Per Rønne
Hvorfor sammenblandes ordene »nationalisme«, et ord der altid er
negativt ladet, så tit med ordet »nationalfølelse«?
For mig er nationalisme noget der giver sig udtryk i militarisme og lyst
til militære erobringer. Mens nationalfølelse er noget med national
identitet.
Det er en udmærket skelnen,
Det synes jeg ikke. For mig er det et udtryk for nationalisme når
danskere som flest mener deres måde at gøre tingene på er den bedste
eller eneste rigtige, alt andet er udtryk for underudvikling eller ond
vilje. Det gælder udpræget i EU-sammenhæng, også uanset hvad
internationale undersøgelser viser. Det gælder centrale områder som
social velfærd, sygehuse og sundhedsvæsen, skolevæsen, velstand
generelt, folkekirken, udstationeret militær, sproget.

Jeg har heller aldrig forstået hvorfor danskernes hang til nationale
manifestationer som flaget og dybt chauvinistiske fædrelandssange
skulle være harmløs og nuttet, men den hos andre er dybt frastødende.
Post by Jens Brix Christiansen
også selv om din første definition mere ligner det jeg ville kalde chauvinisme.
Ja.
--
hilsen pl (peloda hos tiscali her i landet)
http://huse-i-naestved.dk
Jens Brix Christiansen
2004-07-29 21:44:44 UTC
Permalink
Post by Peter Loumann
Det synes jeg ikke. For mig er det et udtryk for nationalisme når
danskere som flest mener deres måde at gøre tingene på er den bedste
eller eneste rigtige, alt andet er udtryk for underudvikling eller ond
vilje.
Er det ikke snarere provinsialisme?
Post by Peter Loumann
Jeg har heller aldrig forstået hvorfor danskernes hang til nationale
manifestationer som flaget og dybt chauvinistiske fædrelandssange
skulle være harmløs og nuttet, men den hos andre er dybt frastødende.
Jeg synes du skulle have skrevet "danskeres" i stedet for
"danskernes", ellers bliver det til en lidt for overdreven
generalisering. Men jeg tror ikke vi er særligt uenige.

Det skal ikke forhindre mig i at holde med det danske kvindelandshold
i håndbold, også selv om det dybest set er et udtryk for
nationalfølelse. Det synes jeg selv er harmløst, men nok ikke
ligefrem nuttet.
Peter Loumann
2004-07-29 21:57:02 UTC
Permalink
Post by Jens Brix Christiansen
For mig er det et udtryk for nationalisme når danskere som flest [...]
Er det ikke snarere provinsialisme?
Danmark er en nation, ikke en provins.
Post by Jens Brix Christiansen
Det skal ikke forhindre mig i at holde med det danske kvindelandshold
i håndbold [...]
Samme her.
--
hilsen pll (peloda hos tiscali her i landet)
Søger et tilbud på 12 kg ståluld. Jeg vil strikke mig en cykel.
Jens Brix Christiansen
2004-07-31 06:24:50 UTC
Permalink
Post by Peter Loumann
Post by Jens Brix Christiansen
For mig er det et udtryk for nationalisme når danskere som flest [...]
Er det ikke snarere provinsialisme?
Danmark er en nation, ikke en provins.
Ja, men det kunne jo være at betydningen af ordet "provinsialisme" med
tiden var blevet løsrevet fra ordets oprindelse, i hvert fald i visse
sammenhænge.
Per Rønne
2004-07-30 02:26:28 UTC
Permalink
Post by Peter Loumann
Jeg har heller aldrig forstået hvorfor danskernes hang til nationale
manifestationer som flaget og dybt chauvinistiske fædrelandssange
skulle være harmløs og nuttet, men den hos andre er dybt frastødende.
Virker det virkeligt dybt frastødende, når briterne ved den sidste
promenadekoncert i Royal Albert Hall svinger Union Jack mens de synger
»Rule Britannia«?

I øvrigt tror jeg ikke at jeg har hørt en mere martialsk og
imperialistisk nationalsang end Luxembourgs. Dén er da nuttet, ikke:-).
--
Per Erik Rønne
T. Liljeberg
2004-07-29 06:57:13 UTC
Permalink
Post by Peter Loumann
Post by Herluf Holdt, 3140
Mig bekendt har det ikke et særligt tilnavn.
Det hedder blot "Sveriges flagga".
Jeg tror ikke i almindelighed at nationaflag har navne. Lige nu kan
jeg kun komme i tanke om Union Jack, Stars and Stripes og Tricoloren
Japans hedder Hinomaru
--
Those who make peaceful revolution impossible
will make violent revolution inevitable.
- John F. Kennedy
Thomas Widmann
2004-07-29 20:21:34 UTC
Permalink
Post by T. Liljeberg
Post by Peter Loumann
Post by Herluf Holdt, 3140
Mig bekendt har det ikke et særligt tilnavn.
Det hedder blot "Sveriges flagga".
Jeg tror ikke i almindelighed at nationaflag har navne. Lige nu kan
jeg kun komme i tanke om Union Jack, Stars and Stripes og Tricoloren
Japans hedder Hinomaru
Og Skotlands "The Saltire".

/Thomas
--
Thomas Widmann ***@bibulus.org http://www.twid.bibulus.org
Flat 3/2, 54 Mavisbank Gardens, Glasgow G51 1HL, Scotland, EU
*** Ny gruppe om spillet Nomic: europa.rec.nomic ***
Bertel Lund Hansen
2004-07-30 09:45:21 UTC
Permalink
Post by Thomas Widmann
Og Skotlands "The Saltire".
Hvorfor? Hvad betyder det?
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
Arne H. Wilstrup
2004-07-30 12:33:07 UTC
Permalink
Post by Bertel Lund Hansen
Post by Thomas Widmann
Og Skotlands "The Saltire".
Hvorfor? Hvad betyder det?
ordet betyder "liggende kors" "krydsfelt"- det skotske flag består jo af et
kryds(kors), et diagonaltfelt.

--
ahw
Torsten Poulin
2004-07-30 12:36:56 UTC
Permalink
ordet [saltire -tp] betyder "liggende kors" "krydsfelt"- det
skotske flag består jo af et kryds(kors), et diagonaltfelt.
Merriam-Webster Online:

| Etymology: Middle English sautire, from Middle French saultoir
| X-shaped animal barricade that can be jumped over by people,
| saltire, from saulter to jump, from Latin saltare

Betydningen er "a heraldic charge consisting of a cross formed
by a bend and a bend sinister crossing in the center", som AHW's
forklaring passer fint med.
--
Torsten
Arne H. Wilstrup
2004-07-30 13:15:46 UTC
Permalink
Post by Torsten Poulin
Betydningen er "a heraldic charge consisting of a cross formed
by a bend and a bend sinister crossing in the center", som AHW's
forklaring passer fint med.
Det interessante er at jeg kikkede i Oxford Advanced Learner's Dictionary
og ordet findes ikke der - bogen er endda fra 2003.

Jeg måtte bruge den grønne engelsk-danske af B. Kjærulff Nielsen, som er
væsentlig ældre (den udgave jeg har er mindst 20 år gammel) for at finde
det- Gyldendals røde ordbog har det heller ikke) :-(

--
ahw
Per Rønne
2004-07-30 13:38:02 UTC
Permalink
Post by Arne H. Wilstrup
Post by Torsten Poulin
Betydningen er "a heraldic charge consisting of a cross formed
by a bend and a bend sinister crossing in the center", som AHW's
forklaring passer fint med.
Det interessante er at jeg kikkede i Oxford Advanced Learner's Dictionary
og ordet findes ikke der - bogen er endda fra 2003.
Oxford Advanced Learner's Dictionary er for skoleelever. Du bør mindst
have Oxford Shorter Dictionary, helst selve Oxford English Dictionary,
som koster en bagatel af £299. Der kommer dog 16. september en ny udgave
[OED Second Edition version 3.1] på markedet, som endnu ikke er prissat.
Traditionelt sælges den i de første tre måneder betydeligt billigere, så
du kan være heldig at få den til kun £200:-).

Hvis man underviser i engelsk, og det gør du da vist, så bør man have
den ultimative ordbog. Det drejer sig om alle 20 bind af OED + tre
supplementbind. På CD-ROM til installering på harddisken, hvor den vel
så fylder knap to G. Ja, jeg har den.

http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-861016-5

Jeg forventer i løbet af kort tid at få tilbud om en billig opdatering.
Det fik jeg i hvert fald da version 2 blev opdateret til version 3.
--
Per Erik Rønne
Ole Andersen
2004-07-30 16:09:55 UTC
Permalink
Post by Arne H. Wilstrup
Post by Bertel Lund Hansen
Post by Thomas Widmann
Og Skotlands "The Saltire".
Hvorfor? Hvad betyder det?
ordet betyder "liggende kors" "krydsfelt"- det skotske flag består jo af et
kryds(kors), et diagonaltfelt.
Indenfor den heraldiske fagvidenskab bruges 'andreaskors', når fænomenet
diskuteres på dansk.
--
Ole Andersen, Copenhagen, Denmark * http://palnatoke.org
'Der er mange, der tager hundredelssandheder for hele sandheden.'
- Carl Erik Soya, Indfald og udfald
Tina Wishart
2004-07-30 15:05:11 UTC
Permalink
Post by Bertel Lund Hansen
Post by Thomas Widmann
Og Skotlands "The Saltire".
Hvorfor? Hvad betyder det?
I daglig tale kaldes den "The Cross of St. Andrew" og jeg har lige
lært at det er fordi Sct Andrews kors/kryds hed "the Saltire".

KH

Tina
Jens Brix Christiansen
2004-07-28 18:17:10 UTC
Permalink
On Wed, 28 Jul 2004 19:46:15 +0200, "Herluf Holdt, 3140"
Post by Herluf Holdt, 3140
Mig bekendt har det ikke et særligt tilnavn.
Det hedder blot "Sveriges flagga".
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_flaggan
Det lyder mere mundret med "svenska flaggan". Det er jo også det der
står i den URL du opgiver!
Herluf Holdt, 3140
2004-07-28 18:27:09 UTC
Permalink
Post by Jens Brix Christiansen
Post by Herluf Holdt, 3140
Det hedder blot "Sveriges flagga".
Det lyder mere mundret med "svenska flaggan".
Det er jo også det der står i den URL du opgiver!
Det skrev jeg også først, men så læste jeg overskriften på URL'en:

Sveriges flagga
Från Wikipedia, den fria encyklopedin.
(Omdirigerad från Svenska flaggan)
og rettede det.

"Sverrebrog" er da ikke helt ved siden af.
--
'rluf :·)
- svekofil og gallofag
Ole Andersen
2004-07-28 19:59:09 UTC
Permalink
Post by Jens Brix Christiansen
Det lyder mere mundret med "svenska flaggan". Det er jo også det der
står i den URL du opgiver!
Nok har det svenske flag ikke noget egentligt navn, men dets dag hedder
"Svenska flaggans dag":

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_flaggans_dag
--
Ole Andersen, Copenhagen, Denmark * http://palnatoke.org
Thesis #54: In most cases, neither conversation is going very well.
Almost invariably, the cause of failure can be traced to obsolete
notions of command and control. - Cluetrain Manifesto
Per Rønne
2004-07-28 19:05:19 UTC
Permalink
Post by Herluf Holdt, 3140
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det
svenske flag?
Mig bekendt har det ikke et særligt tilnavn.
Jeg har mødt svenskere som har omtalt dets navn - som det altså har. De
var ret skuffede over at jeg dels ikke kendte det [og jeg har altså
forlængst igen glemt navnet], dels at jeg tydeligt tog det for givet at
de vidste hvad »Dannebrog« var for en størrelse.

Men jeg kan kun opfordre til at spørge i:

swnet.svenska

- og så ellers bringe svaret her i gruppen.
--
Per Erik Rønne
Jens Brix Christiansen
2004-07-28 19:45:23 UTC
Permalink
Post by Per Rønne
swnet.svenska
- og så ellers bringe svaret her i gruppen.
Det gjorde vi for halvandet år siden, og vi lyttede med på tråden her
i dk.kultur.sprog. Der kom godt nok et forslag til navn, men det var
selvopfundet. Min konklusion på den diskussion var at der ikke findes
noget alment accepteret navn af nogen særlig udbredelse.

Tråden kan nås via http://tinyurl.com/634s7 -- men man skal nok
klikke et par gange ekstra.
Herluf Holdt, 3140
2004-07-28 19:54:12 UTC
Permalink
Post by Per Rønne
Jeg har mødt svenskere som har omtalt dets navn - som det altså har.
De var ret skuffede over at jeg dels ikke kendte det [og jeg har altså
forlængst igen glemt navnet], dels at jeg tydeligt tog det for givet
at de vidste hvad »Dannebrog« var for en størrelse.
swnet.svenska
Det foreslog du også 24. januar 2003, og jeg har lige læst
hele tråden (39 indlæg). Ingen af de svenske ng-deltagere
ville kendes ved et særligt navn for "Svenska Flaggan".

"Tre Kronor", er også forkert; det handler om noget 'heraldik',
ikke om flaget.
--
Med venlig hilsen Herluf Holdt
Per Rønne
2004-07-28 20:05:21 UTC
Permalink
Post by Herluf Holdt, 3140
Det foreslog du også 24. januar 2003, og jeg har lige læst
hele tråden (39 indlæg).
OK. Efter halvandet år husker man jo ikke hvad man har skrevet;-(.
--
Per Erik Rønne
m***@gmail.com
2020-07-19 02:42:49 UTC
Permalink
forbrugerlån og kredit
Har du brug for et lån? Vi bekymrer os ikke mere om, at vores firma er her for at tilfredsstille dig, uanset hvilket beløb med en refusionsrente i standarderne. Med statsstøtte hjælper vi vores landsmænd i disse vanskelige tider. vores kontakter.
Post : ***@gmail.com
WhatsApp : 0034 919 018171

Thomas Thorsen
2004-07-28 20:21:48 UTC
Permalink
Post by Herluf Holdt, 3140
"Tre Kronor", er også forkert; det handler om noget 'heraldik',
ikke om flaget.
"Tre kronor" er navnet på det lille svenske rigsvåben.
--
Thomas Thorsen
f***@gmail.com
2020-02-25 13:44:47 UTC
Permalink
Post by Herluf Holdt, 3140
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det
svenske flag?
(Dannebrog).
Mig bekendt har det ikke et særligt tilnavn.
Det hedder blot "Sveriges flagga".
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_flaggan
--
Med venlig hilsen Herluf Holdt
Jeg vil kalde det svenske flag for " Anti Dannebroge".
Ragnar Otterstad
2004-07-29 21:38:05 UTC
Permalink
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det svenske
flag?
Vi skandinaver har ikke navn på våre flagg.
Det heter kun h.h.v Det norske flagg /svenska flaggan
ML-78
2004-07-29 21:43:07 UTC
Permalink
Post by Ragnar Otterstad
Vi skandinaver har ikke navn på våre flagg.
Det heter kun h.h.v Det norske flagg /svenska flaggan
Er danskere da ikke skandinaver?


ML-78
Ole Andersen
2004-07-29 22:52:37 UTC
Permalink
Post by ML-78
Post by Ragnar Otterstad
Vi skandinaver har ikke navn på våre flagg.
Det heter kun h.h.v Det norske flagg /svenska flaggan
Er danskere da ikke skandinaver?
Den snævreste Skandinaviensdefinition, jeg kender, betragter
Skandinavien som Den Skandinaviske Halvø.
Den var vist især populær mellem 1814 og 1905.
--
Ole Andersen, Copenhagen, Denmark * http://palnatoke.org
Thesis #20: Companies need to realize their markets are often laughing.
At them. - Cluetrain Manifesto
Per Rønne
2004-07-30 02:26:28 UTC
Permalink
Post by Ole Andersen
Post by ML-78
Post by Ragnar Otterstad
Vi skandinaver har ikke navn på våre flagg.
Det heter kun h.h.v Det norske flagg /svenska flaggan
Er danskere da ikke skandinaver?
Den snævreste Skandinaviensdefinition, jeg kender, betragter
Skandinavien som Den Skandinaviske Halvø.
Den var vist især populær mellem 1814 og 1905.
Vist kun i Sverige. Om grunden - ja, så skal man vist se på det
historiske forhold mellem Danmark og Sverige, som vi dog alle kender.
--
Per Erik Rønne
Froggy
2004-08-09 17:20:13 UTC
Permalink
Per Rønne wrote:
[klip]
Post by Per Rønne
Vist kun i Sverige. Om grunden - ja, så skal man vist se på det
historiske forhold mellem Danmark og Sverige, som vi dog alle kender.
Jo - og når det gælder fodbold ;-)

- men hvad med det skånske flag - har det et (lokalt) navn?
--
Froggy
--------------------------------------------------
Det er bedre at være en optimist, der tager fejl,
end at være en pessimist, der har ret...
Jens Brix Christiansen
2004-08-09 17:24:30 UTC
Permalink
Post by Froggy
- men hvad med det skånske flag - har det et (lokalt) navn?
Nej. Men det har en hjemmeside:

http://www.skaneflaggan.nu/
Froggy
2004-08-09 18:31:18 UTC
Permalink
Post by Jens Brix Christiansen
Post by Froggy
- men hvad med det skånske flag - har det et (lokalt) navn?
http://www.skaneflaggan.nu/
Tak - ret spændende læsning specielt under linket "Flaggskriften" Del 1.

M.h.t. den blå farve på det alm. svenske flag, som iflg. linket blev til
omkring 1550-1562, men jeg kan ikke lige gennemskue om Erik den Hellige
også havde blå baggrund for sit gule kors allerede i 1157.

Jeg tænker på de rent 'farve-tekniske' muligheder m.h.t. blå - for hvis
det var blåt inden man begyndte at importere indigo fra østen, for så
har de kun haft mulighed for at fremstille den blå farve ved hjælp af
kronbladene fra vajdplanten med det dertil hørende 'fluidum' - gæt
selv - når jeg fortæller at farven kaldes også "potteblå". ;-)
Jo, jeg har selv prøvet det med hjemmespundet uldgarn fra egne får -
farvebadet er grønt, og garnet ligeså mens processen står på (det lugter
altså ikke ret godt, når det når op omkring kogepunktet) - først når
garnet fiskes op og rystes, så det får ilt, kommer en meget køn blå
farve til syne.
Nok en anelse lysere end den kongeblå farve, man kan få med indigo og
knapt så intens blå - men en meget flot farve.
Metoden er vel (trods lugten) ret beset mere miljøvenlig end de moderne
metoder med alskens giftige og forurenende kemikalier.

Spørgsmålet er så om vi ud fra den eventuelt anvendte indfarvningsmetode
kunne finde et (u)passende navn til det svenske flag ... "Kissabrog"
eller noget i den stil. <fniiis>
--
Froggy
--------------------------------------------------
Det er bedre at være en optimist, der tager fejl,
end at være en pessimist, der har ret...
Froggy
2004-08-09 18:35:23 UTC
Permalink
en hel masse ...
- og glemte lige at nævne blåtræ - det giver en blå-violet farve, så det
kan ikke være det, de har brugt.
--
Froggy
--------------------------------------------------
Det er bedre at være en optimist, der tager fejl,
end at være en pessimist, der har ret...
a***@gmail.com
2013-08-15 15:06:35 UTC
Permalink
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det svenske
flag?
ved ik giv mig så det svar TAK
Jens Brix Christiansen
2013-08-15 15:26:09 UTC
Permalink
Post by a***@gmail.com
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det svenske
flag?
ved ik giv mig så det svar TAK
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_flagga
--
Jens Brix Christiansen
Ole Pagh
2013-08-15 16:27:03 UTC
Permalink
Post by Jens Brix Christiansen
Post by a***@gmail.com
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det svenske
flag?
ved ik giv mig så det svar TAK
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_flagga
--
Jens Brix Christiansen
Tålmodighed belønner sig...
Ventet ni år på svaret ;-)
--
mvh Ole
Isachsen
2013-08-15 18:21:38 UTC
Permalink
Post by a***@gmail.com
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det
svenske flag?
ved ik giv mig så det svar TAK
Jeg har aldri hørt det omtalt som noe annet enn "svenska flaggan".
Og svenskene som "de blå-gule".

Isachsen
kjaer
2013-08-15 19:37:48 UTC
Permalink
Post by Isachsen
Post by a***@gmail.com
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det
svenske flag?
ved ik giv mig så det svar TAK
Jeg har aldri hørt det omtalt som noe annet enn "svenska flaggan".
Og svenskene som "de blå-gule".
Isachsen
Dannebrog faldt jo ned fra himlen som en gave fra Gud. Det svenske flag er,
så vidt jeg ved, en hjemmelavet efterligning, bare i andre farver.
--
X-No-Archive
Helge S
2013-08-15 20:57:57 UTC
Permalink
Dannebrog faldt jo ned fra himlen som en gave fra Gud. Det svenske fla=
g =
er, s=E5 vidt jeg ved, en hjemmelavet efterligning, bare i andre farve=
r.


Som man kan l=E6se i Brix' link ovenfor, er det lige s=E5 guddommeligt =

inspireret som det danske:

"Enligt en legend om Sveriges flagga s=E5g Erik den helige det gula kors=
et =

p=E5 den bl=E5 himlen n=E4r han landsteg i Finland under det f=F6rsta sv=
enska =

korst=E5get =E5r 1157"
Kurt Hansen
2013-08-16 08:23:04 UTC
Permalink
Post by a***@gmail.com
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det svenske
flag?
ved ik giv mig så det svar TAK
Svededugen?
--
Venlig hilsen
Kurt Hansen
Isachsen
2013-08-16 09:41:49 UTC
Permalink
Post by Kurt Hansen
Post by a***@gmail.com
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det
svenske flag?
ved ik giv mig så det svar TAK
Svededugen?
Det norske har meg bekjent intet spesielt navn. Men så har det heller
ikke en tilsvarende sagnomsust opprinnelse. Da man efter "løsrivelsen"
fra Danmark skulle "komponere" et norsk flagg var det visst også et
prisspørsmål. Det fortelles, at siden man hadde så mange danske flagg
liggende fra unionstiden, ble den billigste måten bare å sy et blått
kors inn i det hvite. Ikke så romantisk kanskje, men resultatet ble da
et pent flagg med en vakker farveakkord.

Isachsen
Henning Præstegaard
2013-08-16 22:23:59 UTC
Permalink
Post by Isachsen
Det norske har meg bekjent intet spesielt navn. Men så har det heller
ikke en tilsvarende sagnomsust opprinnelse. Da man efter "løsrivelsen"
fra Danmark skulle "komponere" et norsk flagg var det visst også et
prisspørsmål. Det fortelles, at siden man hadde så mange danske flagg
liggende fra unionstiden, ble den billigste måten bare å sy et blått
kors inn i det hvite. Ikke så romantisk kanskje, men resultatet ble da
et pent flagg med en vakker farveakkord.
Det norske flag er rød hvid og blå. Det danske er blot rødt og hvidt.
Æv. Virker ikke på skrift.

mvh
Henning
Bertel Lund Hansen
2013-08-17 19:12:01 UTC
Permalink
Post by Henning Præstegaard
Det norske flag er rød hvid og blå. Det danske er blot rødt og hvidt.
Æv. Virker ikke på skrift.
Nej, men du fortæller den også forkert:

Det norske flag er blåt, rødt og hvidt.
Det danske flag er blot rødt og hvidt.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ http://fiduso.dk/
m***@designflag.dk
2015-03-17 13:13:56 UTC
Permalink
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det svenske
flag?
Det er de færreste nationalflag, der er så heldige at have eget navn, som det er tilfældet med Dannebrog. Andre kendte eksempler på flag med navne er Stars and Stripes (USA) Union Jack (Storbritanien) og Tricoloren (Frankrig). Men det er vist også det! Vil du vide mere om flag så følg Design Flag på Facebook: https://www.facebook.com/designflag og Nordisk Flagselskab på https://www.facebook.com/nordicflagsociety

Flaghilsner fra Majbritt
Mcwm
2015-03-17 13:35:24 UTC
Permalink
Det er de færreste nationalflag, der er så heldige at have eget navn, som det er tilfældet med Dannebrog. Andre kendte eksempler på flag med navne er Stars and Stripes (USA) Union Jack (Storbritanien) og Tricoloren (Frankrig). Men det er vist også det! Vil du vide mere om flag så følg Design Flag på Facebook:https://www.facebook.com/designflag og Nordisk Flagselskab påhttps://www.facebook.com/nordicflagsociety
Flaghilsner fra Majbritt
Nu er den meget gammel, den besked du svarer på. Så kunne man godt
antage at det var lidt for at gøre reklame for din facebook-gruppe, især
taget i betragtning, at der er flag du har glemt, som også er navngivet.

Det kan du læse mere om på:

http://www.glemsom.dk/lande/landes_flag.htm
m***@favrskoler.dk
2018-03-09 08:28:55 UTC
Permalink
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det svenske
flag?
fuck up all bitches
m***@favrskoler.dk
2018-03-09 08:29:36 UTC
Permalink
Post by ersen
Lige som Danebrog er navnet på det danske flag, hvad hedder så det svenske
flag?
Loading...